интимус

интимус
(лат. intimus) близок, интимен пријател, човек на кој му ги доверуваме и своите најдлабоки тајни.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”