институционализам

институционализам
(лат. institutio) 1. правец во американската вулгарна политичка економија
се потпира на филозофијата на прагматизмот
го истакнува влијанието на општествените институции, навики и обичаи врз економското однесување на луѓето
2. приврзаност кон институциите, регулирање на општествениот живот и на општествените односи со утврдените институции.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”