инквилинизам

инквилинизам
(лат. inquilinus) зоол. состојба кога во телесните шуплини или во местата за живеење на некои организми живеат и други организми како паразити.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”