иликвиден

иликвиден
(лат. iliquidus) 1. трг. неспособен да врши плаќање на своите обврски, неликвиден
2. спорен, недокажан, нејасен, сомнителен.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”