анксиозност

анксиозност
(лат anxius задушлив) чувство на вознемиреност загрозеност

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • биофидбек — (грч bios, анг feedback повратна спрега, реакција) техника на воспоставување контрола над извесни емоционални состојби (на пр, анксиозност, депресија) со автотренинг, со помош на електронски уреди, за да се изменат автономните телесни функции… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”