халкионски денови

халкионски денови
времето околу краткоденицата, кога морето е сосем мирно и кога бурницата (грч. halkyon), според верувањето на старите, го гради своето гнездо и ги квачи јајцата.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”