тридимензионална графика

тридимензионална графика
(анг. three-dimensional graphics) компјутерска графика што користи три димензии за претставување на податоците: ширината е претставена со оската х, висината со у, а длабочината со z
фиксирана графика (анг. anchored graphics) цртеж, слика или друг графички облик фиксиран на страницата така што текстот тече околу него.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”