конгрегација

конгрегација
(лат. congregatio) 1. назив за разни верски здруженија во католичката црква, братство
2. здружение на повеќе католички манастири од ист ред или на некои социјални установи
3. собрание на кардинали.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • конгрегационный — конгрегаци онный …   Русский орфографический словарь

  • конгрегационист — (лат. congregatio) член на верска конгрегација …   Macedonian dictionary

  • мавристи — мн. конгрегација на француските бенедиктинци со седиште во манастирот Сен Жермен де Пре …   Macedonian dictionary

  • маристи — мн. припадници на една верска конгрегација за пропаганда на католицизмот основана во 19. век во Франција …   Macedonian dictionary

  • пропрефект — (лат. propraefectus) човек на чело на ланската конгрегација, министер во ватиканската влада …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”